Opdrachten

Kloppend hart voor de regio

Als freelancer schreef ik af en toe al wat artikelen voor de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. Interviews met de mensen achter de projecten, de pioniers, de mensen van de dagelijkse praktijk. Enorm inspirerend om met deze bevlogen mensen te mogen praten. In november kreeg ik de vraag of ik dat wilde doen voor een magazine met alle drieënveertig projecten van de Regio Deal. Natuurlijk riep ik meteen “Ja!”.

Bij ieder project langsgaan, meerdere mensen spreken en daar een uitgebreid artikel over schrijven, bleek iets te ambitieus in tijd en geld. Maar met een gerichte vraag om input, een hele hoop mails, telefoontjes en echt leuke gesprekken is het toch gelukt. Mede dankzij de samenwerking met Cindy van der Pal en Helga van Raan is het een schitterend document geworden van de eerste jaren Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. En dat is niet zozeer mijn verdienste; dat is vooral toe te schrijven aan al die mensen die het hart voor onze regio op de goede plaats hebben zitten.

Ooit heerste hier lethargie, een soort klakkeloos neerleggen bij het stempel ‘krimregio’. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Mijn eerste moppertweet daarover stamt uit 2011. Niet alleen omdat ik er een self destroying prophecy in zag, maar ook omdat ik altijd heb geloofd in de kracht van de regio. We hebben ruimte om te leven, een goede werkethiek en weten wat omzien naar elkaar echt betekent. Het achterste van de tong zie je hier niet snel en er worden een hoop katten uit bomen gekeken, maar als een Drent je eenmaal in het hart gesloten heeft, gaat ie voor je door het vuur. En dat is het kloppende hart dat deze regio zo mooi maakt en nog veel mooier gaat maken. De projecten van de Regio Deal bewijzen dat.

Kloppend hart voor de regio Meer lezen »

In gesprek komen en blijven

Met kleine stapjes je huis en leefomgeving verduurzamen. Daar geloven ze in Hoogeveen wel in. Daarom is er voor eigenaren van koopwoningen in het goedkopere segment het project ‘Toekomstbestendige woningen smeden’. Wooncoaches helpen bewoners in een aantal aangewezen straten met energiebesparing, verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de woning. “Niet alles tegelijk en we beginnen vanuit de behoefte van de bewoners,” vertelt Frederike Lunenberg, sociaal werker en uitvoerend projectleider van de wooncoaches.

De wooncoaches zijn zes vrijwilligers die zich na een oproep hebben aangemeld. “In het afgelopen jaar zijn ze opgeleid, zodat ze mensen op het gebied van energie, duurzaamheid, veiligheid en langer thuis wonen kunnen adviseren.” Ze gaan met de bewoners in gesprek om te kijken wat ze nodig hebben om hun woning toekomstbestendig te maken. Daarbij gaat het niet om grootschalige verbouwingen, maar om relatief simpele oplossingen, zoals tochtstrippen, ledlampen, groen in de tuin, het verwijderen van drempels in het huis; alles wat er aan aanpassingen aan de woning en omgeving gedaan kan worden, zonder dat daar meteen een aannemer aan te pas moet komen.

Lees het volledige artikel op de site van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

In gesprek komen en blijven Meer lezen »

Specialistische kennis uit eigen keuken

“Wij willen met de ontwikkeling van composieten een bijdrage leveren aan de duurzaamheids­transitie. We hebben inmiddels een stevig kernteam geformeerd en we zijn de boer op gegaan om te kijken met welke projecten we kunnen starten. En de lijst is lang; het Composietenplatform staat in de startblokken.” Rudmer Heij, projectleider en business developer van het Composietenplatform is enthousiast over alle kansen die composieten en de samenwerking in dit veld bieden voor de regio. Maar stiekem kijkt hij ook al wat verder. “Ik sluit niet uit dat het een olievlek wordt.”

Eén van de belangrijkste partners is GKN Fokker. “Niemand in de wereld is zover gevorderd in de kennis van high-tech composieten als Fokker.” Het is dan ook niet gek dat de provincie Drenthe in 2016, samen met GKN Fokker en NHL Stenden als partner, het project World Class Composite Solutions (WCCS) startte, om die kennis binnen het mkb en de kennisinstellingen in de regio te brengen en verder te ontwikkelen. Het Composietenplatform, door NHL Stenden onder de Regio Deal Zuid en Oost-Drenthe gebracht, is daar het logische vervolg op.

Lees het volledige artikel op de site van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.
Ook gepubliceerd op de website van het composietenplatform Compose it.

Specialistische kennis uit eigen keuken Meer lezen »

De mooiste soep van Nederland

De ontwikkeling van techniek gaat razendsnel. In een regio met veel maakindustrie is het van belang dat niet alleen de bedrijven zelf, maar ook de zittende vakmensen en de nieuwe aanwas vanuit het onderwijs skills (vaardigheden) krijgen aangereikt om hierin mee te kunnen gaan. Dat is waar het project Skills4Future zich hard voor maakt. En dat gaat in de eerste plaats om samenwerking en verder kijken dan je eigen bedrijf of onderwijsinstelling.

In Zuid- en Oost-Drenthe wordt al veel samengewerkt tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, maar dat zijn vaak individuele samenwerkingen. Skills4Future wil alle initiatieven bij elkaar brengen en kijken op welke manier een meer integrale benadering de totale techniekbranche in de regio kan versterken. Programmamanager Jan Bert van de Slijk ziet volop kansen. “We hebben hier een prachtige sector met veel bedrijven, denk aan de machinebouw, metaalbewerking, installatietechniek en de procesindustrie. Om deze bedrijven toekomstbestendig te maken hebben we goed opgeleide arbeidskrachten nodig. Dat kan alleen als bedrijfsleven en onderwijs de handen in elkaar slaan.”

Lees het volledige artikel op de site van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

De mooiste soep van Nederland Meer lezen »

Weten wat je publiek wil zien

Theater Hofpoort in Coevorden heeft in de tien jaar dat het bestaat definitief een plek veroverd in het cultuurlandschap van Zuid- en Oost-Drenthe. Uniek door de vlakke vloer, bij de artiesten befaamd om de bitterballen en stevig geworteld in de Coevorder samenleving. Dat laatste bleek ook uit de data-analyse die marketing- en secretariaatsmedewerker Anke Pepping deed naar aanleiding van de workshop Digitalisering Vrijetijdseconomie. “De meeste Vrienden van de Hofpoort komen uit Coevorden. En twee uit Heerenveen”. Geen verrassende uitkomst misschien. “Maar hier kunnen we wel wat mee.”

Lees het volledige artikel op de site van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Fotografie: Nieta Karsten van Fotostudio9.

Weten wat je publiek wil zien Meer lezen »